Privatlivspolitik

Udstedelsesdato for denne Privatlivspolitik: 18. maj 2018

I vores Privatlivspolitik finder du hjælp til at forstå, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi som dataansvarlig bruger dem til.

GENERELT

1.1 Denne Privatlivspolitik er gældende for samtlige personoplysninger, du giver os og/eller som vi indsamler om dig, når du anvender Pengemakkers tjeneste, eller når du besøger en anden hjemmeside ejet af Response Finance ApS.

1.2 Hjemmesiden kan indeholde links til eksterne hjemmesider. Pengemakker er ikke ansvarlig for håndtering af personoplysninger på disse eksterne sider, og opfordrer dig til ikke at give personoplysninger inden du har sikret dig på hvilke vilkår dette sker.

DATAANSVARLIG

2.1 Den dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger er:

Response Finance ApS

Åboulevarden 22, 4. sal
8000 Aarhus C
CVR nummer: 33579829

(Herefter refereret til som “Response Finance”, “vi” og “vores”)

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Thomas Christensen på gdpr@responsefinance.com.

2.2 Når vi behandler personlige oplysninger, overholder vi EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) samt de til enhver tid gældende Danske databeskyttelsesretlige regler.

2.3 Ønsker du indsigt i hvilke personoplysninger vi behandler om dig, eller mener du, at der er registreret forkerte personoplysninger – eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse til Response Finance ApS.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER DER INDSAMLES

3.1 Response Finance bruger og opbevarer personoplysninger,

 • der hentes hos kreditoplysningsbureauer med henblik på at se om er betalingsanmærkninger registreret i dit navn
 • der modtages i forbindelse med ansøgningen om et af de tilbudte produkter på Pengemakkers hjemmeside, eller via vores samarbejdspartnere.
 • der hentes via offentlige databaser og opslagsværk såsom folkeregisteret og CPR-registeret, med henblik på at validere og holde information opdateret
 • når du ansøger om en stilling hos Response Finance
 • når du skriver dig op til at modtage vores nyhedsbreve

3.2 Personoplysninger modtaget i forbindelse med ansøgningsprocessen omfatter:

 1. a) Almindelige personoplysninger: navne, CPR-nummer, adresse, beskæftigelse, indtægt, andre kredit forpligtelser, civilstand, boligforhold, antal biler i husstanden, gæld på ansøgningstidspunktet, betalingsanmærkninger, statsborgerskab, e-mail og telefonnumre. Denne liste er ikke udtømmende men vejledende, da antallet og typen af de indsamlede personoplysninger ændrer sig i takt med at ansøgningsskemaet opdateres eller justeres.
 2. b) Følsomme personoplysninger: fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

3.3 Response Finance registrerer og opbevarer også:

 • kommunikation mellem dig og Response Finance, i form af telefonopkald, e-mail korrespondance, chat samt anden korrespondance der registreres i forbindelse med din brug af vores tjeneste, og
 • information om hvordan og hvorhenne og hvornår du bruger vores tjenester.

3.4 Personoplysninger skal forstås som defineret i databeskyttelseslovgivningen.

FORMÅLET MED AT RESPONSE FINANCE INDSAMLER OG BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER

4.1 Response Finance indsamler dine personoplysninger med det formål at formidle finansielle ydelser og lån samt administrerer din brug af de produkter og tjenesteydelser, som vi tilbyder.

4.2 Dine personoplysninger vil også blive brugt til løbende at vurdere, om der skulle være mulighed for at tilbyde dig bedre og billigere finansielle produkter og tjenesteydelser, markedsføring af relevante produkter eller tjenesteydelser i tilfælde af du har givet behørigt samtykke, samt statistik.

4.3 Som led i vores administration og leverance af vores tjenester, så gemmer vi e-mail-kommunikation og chat. Hvis du taler med Response Finance i telefonen, så kan det være telefonopkaldet bliver optaget, med det formål at forbedre brugeroplevelsen og kvaliteten af vores tjenester.

4.4 Response Finance indsamler også data, som viser, hvordan og hvornår du bruger os og vores brands hjemmesider, hvilken hjemmeside du kom fra, hvilke sider på Pengemakker du besøger, samt hvilken dataenhed du bruger for at tilgå vores hjemmesider.

Indsamling og behandling af hvordan og hvornår du bruger Response Finance ejede hjemmesider sker med det formål løbende at forbedre hjemmesiden og de tjenester, vi stiller til rådighed.

4.5 Response Finance vil i nogle tilfælde indsamle personoplysninger om dig fra andre kilder end dig selv, og disse kilder kan inkludere:

 • Online kilder, f.eks. sociale medier, hvor du selv har gjort personoplysningerne offentligt tilgængelige,
 • Offentlige myndigheder, såsom Folkeregisteret, eller CPR-registeret, samt
 • Kreditoplysningsbureauer, såsom RKI.

Formålet med at indhente disse personoplysninger er at supplere, eller validere, den information der gives af dig i ansøgningen om lån, samt sikre at de registrerede personoplysninger om dig er ajourførte.

4.6 Vi behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt, f.eks. når man opretter sig som bruger på vores hjemmeside. Det kan f.eks. være nødvendigt for, at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til aftaler og tilknyttede ydelser som kræver dokumentation. Det kan også være for at leve op til anden særlovgivning end databeskyttelsesloven, som vi er underlagt som en dansk virksomhed.

SAMTYKKE FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

5.1 Når du færdiggør en ansøgning på Pengemakker, beder vi dig om at afgive dit udtrykkelige samtykke til at vi må indsamle og dele dine personoplysninger med Aurora Finansial ApS, med henblik på at indhente personlige tilbud på finansielle ydelser og lån til dig.

5.3 Alle personoplysninger, som Response Finance modtager, behandles strengt fortroligt og i henhold til Databeskyttelsesforordningen samt de til enhver tid gældende danske databeskyttelsesregler.

5.4 Response Finance opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne yde de tjenester som Response Finance tilbyder, på de vilkår som du har accepteret i henhold til denne Privatlivspolitik samt Betingelserne, eller så længe som påkrævet i henhold til gældende lovgivning.

RETSGRUNDLAGET FOR AT BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER

6.1 Response Finance må behandle dine personoplysninger baseret på følgende retsgrundlag:

 • Opfyldelse af de tjenester Response Finance tilbyder i henhold til de Betingelser du har accepteret;
 • Overholdelse af forpligtelser i henhold til lov og/eller myndighedsbeslutning;
 • Behandling af personoplysninger til brug for retstvister i op til 10 år i henhold til gældende regler om forældelse i henhold til lov om forældelse af fordringer;
 • Behandling af personoplysninger til brug for behandling af din ansøgning, yde kundeservice, foretage opfølgning, rettelser samt til grundlag for bevisførelse i op til 12 måneder efter ansøgningen er færdiggjort;
 • Behandling af personoplysninger til brug for behandling af din ansøgning, yde kundeservice, foretage opfølgning, rettelser samt til grundlag for bevisførelse i op til 6 måneder, såfremt ansøgningen ikke færdiggøres;
 • Behandling af personoplysninger med formål for at kunne føre bevis på hvilket grundlag, bankerne og finansieringsselskaberne har foretaget vurdering af kreditværdighed i henhold til § 7C i lov kreditaftaler, i op til 18 måneder efter ansøgningstidspunktet; og
 • Behandling i 5 år i henhold til bogføringslovens regler
 • Behandling af personoplysninger baseret på Response Finance legitime interesser.

Response Finance foretager behandling af dine personoplysninger i henhold til det retsgrundlag der beskrives som legitime interesser. Legitime interesser omfatter de nedenfor nævnte punkter, hvor der løbende foretages afvejning mellem Response Finances formål med at behandle dem, og vores brugeres ret til deres privatliv.

 • Løbende at forbedre vores produkter, og give vores brugere relevante tjenester og tilbud der relaterer sig til finansielle ydelser, og tilknyttede tjenester.
 • Identificere, forebygge og begrænse misbrug og svig.
 • Udarbejde statistiske modeller og forudsigelses-mekanismer, der kan hjælpe til at forbedre brugeroplevelsen eller hastigheden af tjenesten.
 • Sikre integriteten og sikkerheden af vores netværks- og informationssystem, og vores evne til at modstå kompromittering, ulovlig indtrængning, eller uhensigtsmæssig udnyttelse af Response Finance hjemmesider eller vores tjenester.

De legitime interesser der er beskrevet ovenfor er gældende så længe du benytter Pengemakker, vores tjenester eller så længe der er et kundeforhold mellem dig og Response Finance, og i en begrænset tid derefter. Response Finance vil løbende vurdere hvorvidt behandlingen kan begrænses, eller hvorvidt personoplysninger kan anonymiseres eller pseudonymiseres, med henblik på at beskytte og hemmeligholde dine personoplysninger.

VIDEREGIVELSE ELLER DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

7.1 Response Finance deler kun dine personoplysninger i det omfang det;

 • Kræves i henhold til gældende lov eller myndighedsafgørelse,
 • Er nødvendigt for at kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til de tjenester vi tilbyder dig

I tilfælde af Response Finance videregiver eller deler personoplysninger med en tredjepart så sondres der mellem modtagere inden for EU/EØS og modtagere uden for EU/EØS området.

For modtagere inden for EU/EØS så har Response Finance de nødvendige databehandlingsaftaler med modtagerne af personoplysninger, og at de har effektive processer og sikkerhedsforanstaltninger, for at kunne behandle dine personoplysninger.

For modtagere i tredjelande, uden for EU/EØS, så videregiver og deler Response Finance kun data i tilfælde af der kan sikres et nødvendigt niveau af beskyttelse, f.eks. ved:

 • EU-kommissionen eller andre relevante myndigheder, har besluttet at niveauet af beskyttelse for personoplysninger er på et passende niveau,
 • At modtageren af personoplysninger har taget andre passende forholdsregler i brug, såsom brugen af EU-Kommissionen standardklausuler, overholdelse af reglerne omkring EU/US Privacy Shield eller bindende virksomhedsregler,
 • anden databeskyttelsesretlig regulering der giver adgang til at dele personoplysninger, eller
 • baseret på dit udtrykkelige samtykke.

AUTOMATISKE AFGØRELSER SAMT PROFILERING

8.1 Response Finance, og de långivende selskaber og banker som Response Finance samarbejder med, kan i nogle tilfælde anvende automatiske afgørelser samt profilering i forbindelse med din brug af Response Finances tjenester. Formålet er at sikre højest mulige konsistens i forhold til den tjeneste vi udbyder og den hurtigst mulige behandling, med færrest mulige fejl til følge.

8.2 Response Finance, og de långivende selskaber og banker som Response Finance samarbejder med, kan som følge heraf ikke inddrage andre vurderinger eller informationer i forhold til indhentelse af lånetilbud, end hvad du stiller til rådighed, eller hvad Response Finance og de långivende selskaber og banker som Response Finance samarbejder med, kan indhente fra andre datakilder.

VIDEREGIVELSE

9.1 Vær opmærksom på at de personoplysninger Response Finance videregiver sammen med eventuel anden data, som långiver indhenter fra dig eller fra andre informationskilder, ligger til grund for det aftaleforhold, der oprettes, og at långivers behandling af denne data sker i henhold til deres betingelser. Derfor opfordrer Response Finance dig til at nærlæse alle aftalevilkår.

Response Finance er ikke part i forhold til din aftale med långiver, og er derfor ikke ansvarlige for långivers behandling af dine data.

9.2 Du accepterer at den långiver du indgår låneaftale med kan give Response Finance oplysning om at der er indgået en endelig låneaftale, med det formål Response Finance kan registrere at Response Finances tjeneste er udført og at sagen er afsluttet.

DINE RETTIGHEDER

10.1 Som kunde hos Response Finance har du i henhold til EU’s Databeskyttelsesforordning samt de til enhver tid gældende danske databeskyttelsesregler, følgende rettigheder i forhold til dine personoplysninger:

 • At få adgang til dine personoplysninger.
 • At få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, alment udbredt og maskinlæseligt format, så du kan udøve din ret til dataportabilitet.
 • At anmode om, at dine personoplysninger berigtiges.
 • At anmode om sletning eller begrænsning af behandling af personoplysninger, hvis du mener, at disse behandles ulovligt, eller hvis dine personoplysninger ikke er korrekte.
 • At modsætte dig brugen af dine personoplysninger til direkte markedsføring og anden brug baseret på legitime interesser.
 • At tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, i tilfælde af samtykket blev indhentet for en bestemt type brug.
 • At blive glemt. Ifølge GDPR er enhver privatperson berettiget til at blive glemt.

10.2 Du er altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Thomas Christensen på gdpr@responsefinance.com, hvis du er i tvivl om hvilke oplysninger vi har registreret, og hvordan disse behandles.

TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE

11.1 Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at skrive til databeskyttelsesrådgiver Thomas Christensen på gdpr@responsefinance.com. Konsekvensen af at du tilbagekalder dit samtykke er, at Response Finance ikke vil kunne tilbyde dig de tjenester som Response Finance stiller til rådighed.

11.2 Response Finance kan i henhold til punkt 6 ovenfor, samt andre ufravigelige regler vi er underlagt, være forpligtet til at opbevare dine personoplysninger samt andre informationer registreret i forbindelse med din brug af vores hjemmesider eller i forbindelse med eventuelle retssager eller andre juridiske forpligtelser, hvori personoplysningerne skal indgå, selv efter dit samtykke er tilbagekaldt.

DATAPORTABILITET

12.1 Du har ret til at modtage de af dig afgivne person informationer om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

KONTAKTOPLYSNINGER

13.1 Har du spørgsmål til vores privatlivspolitik, eller måden vi behandler dine personlige oplysninger, som er registreret hos Response Finance, eller ønsker du at indgive en klage, kan du rette henvendelse til vores databeskyttelsesrådgiver Thomas Christensen på gdpr@responsefinance.com.

Du kan også klage hos Datatilsynet, som kan kontaktes ved brug af nedenstående oplysninger:

Datatilsynet

Telefon: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Fax: +45 33 19 32 18

Adresse:

Borgergade 28, 5.,
DK-1300 København K